تبلیغات
کتاب چکیده استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استانداردهای بین المللی حسابداری - درباره کتاب

(شامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 1 تا 13 و استانداردهای بین المللی حسابداری 1 تا 41)


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :رضا حصارزاده
تاریخ:شنبه 20 اسفند 1390-06:00 ب.ظ

درباره کتاب

بخش اول کتاب، به معرفی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، دلایل تاکید بر پذیرش و تجربیات کشورهای مختلف در پذیرش و بکارگیری آن می پردازد. در تدوین بخش اول کتاب، از برخی از مقالات و کتاب های راهنمای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و همچنین سایت بنیاد تدوین استانداردهای بین‏المللی گزارشگری مالی[1][1] و استاندارد بین المللی حسابداری[2][2] استفاده شده است. همچنین از مطالعات اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در بخش های مربوط بهره گرفته شده است. بخش دوم کتاب، چکیده ای از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را ارایه می کند. منبع اولیه بخش دوم کتاب، کتاب خلاصه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای مدیران ارشد، کمیته‏های حسابرسی و هیئت مدیره[3][3] منتشر شده توسط بنیاد استانداردهای بین المللی گزارش (نسخه 2011)؛ می‏باشد. با این حال، تغییرات محتوایی نیز در آن صورت گرفته است. با توجه به آن که منبع مزبور فاقد چهار استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 10 تا 13 بوده، این استانداردها به آن اضافه گردیده است. همچنین به دلیل پررنگ نمودن جنبه های حسابداری و گزارشگری مالی، به بخش های مربوط به چارچوب نظری، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 1 و 9 و استاندارد بین المللی حسابداری شماره12، 17 و 26 مطالبی از متن استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اضافه گردیده است. 

صرف‏نظر از تعدادی از استانداردهای بین المللی که تاکنون معادل ملی نداشته اند؛ تلاش گردیده در برگردان اصطلاحات به فارسی، از معادل های مورد استفاده توسط نهاد استانداردگذار کشور-سازمان حسابرسی- بهره گیری شود. اگرچه نزدیکی هرچه بیشتر محتوا، اصطلاحات و زبان فنی استانداردهای بین المللی گزارشگری دغدغه تدوین کنندگان این مجموعه بوده است، لکن دریافت نظرات اصلاحی و سایر پیشنهادهای خوانندگان محترم، سبب بهبود کیفیت این نوشته خواهد شد.

 

رضا حصارزاده

محمد مرفوع

 

Reza_Hesarzadeh@yahoo.com

 

Marfoua@gmail.com

 

 

 

 [1][1]. www.IFRS.org

[2][2]. www.IASPlus.com

[3][3]. International Financial Reporting Standards (IFRSs): A Briefing for Chief Executives, Audit Committees & Boards of Directors